കൊറോണ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ആദ്യ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ #Corona| Covid 19 symptoms malayalam|Corona Lakshanam.


Corona Covid 19 Health Tip Symptoms Malayalam | എനിക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തകാര്യങ്ങൾ

എനിക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ …..

Corona! Covid 19 Motivational Malayalam video.
1) How to prevent
2) How to identify the symptoms of corona covid 19

source

26 thoughts on “കൊറോണ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ആദ്യ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ #Corona| Covid 19 symptoms malayalam|Corona Lakshanam.”
  1. എന്ത് ഭായ് രണ്ടും കൂടി ഒരു പാട് ചൊരിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ കാര്യം പലഫ്രഥമ മായത് . പറയുക. സുർമ്മ ആയാലും സുർമി ആയാലും. ആട് മേഞ്ഞു നടക്കുമ്പോലെ എല്ലാ ഇലയും കടിച്ചും കൊണ്ട് നടന്ന വാർത്തമാനമാണ് കേട്ടത്. ഇവിടത്തെ കാര്യം തുടങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സംസാരം.

Leave a Reply to Jenister selvester Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *