పంటినొప్పిని పోగొట్టే బామ్మచిట్కా|Home Remedies for Toothache| Panti Noppi Taggalante | BammaVaidyam


పంటినొప్పిని పోగొట్టే బామ్మచిట్కా|Home Remedies for Toothache|Panti Noppi Taggalante | Bamma Vaidyam

మీకు ఈ చిట్కాలు నచ్చితే #LIKE , చేయండి , మీ #COMMENTS ను తెలపండి , ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు పొందుటకు మా ఛానల్ #SUBSCRIBE చేసుకోండి!
Subscribe here : Thank you for watching Our videos
Hai Welcome To #Bammavaidyam Youtube Channel
Bamma vaidyam channel is for alot of things like #HealthTips#BeautyTips,#weight loss tips,belly fat loss,beauty benefits,home remedies,#haircare tips,natural tips,and to get beautiful& #fairskin,instant #weightloss tips and diet plans and much more.This Is Also How To Reduce So Many #HealthProblems , To #Cure Your Home made Things..
If u like This Videos #Subscribe Our You Tube Channel And Give Suggestions any Thing About Health Thank you.Lots of Love

For more –like-comment-share & subscribe
=================================
DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should not be considered as professional advice. We are trying to provide a perfect, valid, specific, detailed information .we are not a licensed professional so make sure with your professional consultant in case you need. All the content published in our channel is our own creativity

source

37 thoughts on “పంటినొప్పిని పోగొట్టే బామ్మచిట్కా|Home Remedies for Toothache| Panti Noppi Taggalante | BammaVaidyam”
  1. Friends i am also in tooth pain then i follow simple formula " i take colgate paste and i pour some salt on it i take both colgate and salt in bresh where pain is occurs . With in seconds pain goes

Leave a Reply

Your email address will not be published.