ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ll Teeth problem ll  Ayurvedic home remedies ll ਘਰ ਦਾ ਵੈਦ ll ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ll Ghar da vedh


Please watch: “ਮਿੰਟਾ ਵਿਚ ਕਬਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ll Home remedies for Constipation llTreatments of Constipation ll Ghar da vedh”

-~-~~-~~~-~~-~-

Like ll Comment ll Share and subscribe for more updates .

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ll

This video is for teeth problems . see and share .

like us on facebook :

follow us on twitter :

More videos :

ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਗੈਸ ll ਗੈਸ ਰੋਗ llGas problem ll home remedies ll Ghar da vedh

ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ll Cold and Flu ll Punjabi Nukhse ll Ghar da vedh

ਅੰਬ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣ ll Benefits of Mango / Mangoes ll

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਰਾਪਨ / ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੇਸਮਾਸਕ ll Facemask for summers

ਲੌਂਗ / ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣ ll Benefits of clove and clove oil

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ll ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ll Teeth whitening ll Easy home remedies

ਨਮਕ ਨਾਲ ਗੋਰਾਪਨ / ਸੁੰਦਰਤਾ ll Beauty with salt ll Punjabi solutions ll

ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ / ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ll Mosquitoes killer ll Ghar da vedh

source

2 thoughts on “ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ll Teeth problem ll Ayurvedic home remedies ll ਘਰ ਦਾ ਵੈਦ ll ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ll Ghar da vedh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *